A Singular Creation Art Community
promoting and showcasing all types of art and photography

academymtbit's Profile

offline
 • academymtbit
 • Joined: Wed Jun 12, 2019 11:08 pm
 • Last visited: Wed Jun 12, 2019 11:10 pm
 • Member Type: Artist/Photographer
Contact Info: Log in or Register to contact academymtbit
 • My Real Name academy mtbit
 • Location: N/A
 • Age: 25
 • Occupation: MTBIT ACADEMY là học viện về Crypto ra đời với sứ mệnh mang giúp người Việt Nam được học những kiến thức đúng đắn về tiền kỹ thuật số – tiền mã hóa và công nghệ blockchain nói riêng và cả ngành Crypto nói chung. Học viện MTBIT là đơn vị đào tạo trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á, và là tổ chức Việt Nam đầu tiên giảng dạy về Crypto. Địa chỉ: , Số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. SĐT: +84823405630 Website: https://academy.mtbit.com/
 • Interests: MTBIT ACADEMY là học viện về Crypto ra đời với sứ mệnh mang giúp người Việt Nam được học những kiến thức đúng đắn về tiền kỹ thuật số – tiền mã hóa và công nghệ blockchain nói riêng và cả ngành Crypto nói chung. Học viện MTBIT là đơn vị đào tạo trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á, và là tổ chức Việt Nam đầu tiên giảng dạy về Crypto. Địa chỉ: , Số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội. SĐT: +84823405630 Website: https://academy.mtbit.com/
 • About Me: MTBIT ACADEMY là học viện về Crypto ra đời với sứ mệnh mang giúp người Việt Nam được học những kiến thức đúng đắn về tiền kỹ thuật số – tiền mã hóa và công nghệ blockchain nói riêng và cả ngành Crypto nói chung. Học viện MTBIT là đơn vị đào tạo trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á, và là tổ chức Việt Nam đầu tiên giảng dạy về Crypto.
  Địa chỉ: , Số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.
  SĐT: +84823405630
  Website: https://academy.mtbit.com/

Profile Comments

This user has no comments! leave one below.
You must be logged in to leave a comment. Login or Register

Artwork & Other Images

No images to display

academymtbit's Friends

No friends displayed

academymtbit's Recent Posts

No posts displayed

academymtbit's Blogs

This user has not posted any blog entries.