A Singular Creation Art Community
promoting and showcasing all types of art and photography

caodangyduocsaigon's Profile

offline
  • caodangyduocsaigon
  • Joined: Thu Oct 11, 2018 9:12 pm
  • Last visited: Fri Nov 09, 2018 11:15 am
  • Member Type: Gallery/Business
Contact Info: Log in or Register to contact caodangyduocsaigon
  • My Real Name Cao Dang Y Duoc Sai Gon
  • Location: N/A
  • Age: 25
  • Occupation: N/A
  • Interests: N/A
  • About Me: Giới thiệu về Trường Cao đẳng Y Dược Sài Gòn: Trường đào tạo 5 chuyên ngành bao gồm: Cao đẳng dược, Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng hộ sinh, Kĩ Thuật xét nghiệm Y Học, kĩ thuật phục hồi chức năng. Nhà trường luôn tự tin là địa chỉ đào tạo uy tín về khối ngành Y Dược trên cả nước. Xem chi tiết tại: https://caodangyduocsaigon.com/

Profile Comments

This user has no comments! leave one below.
You must be logged in to leave a comment. Login or Register

Artwork & Other Images

No images to display

caodangyduocsaigon's Friends

No friends displayed

caodangyduocsaigon's Recent Posts

No posts displayed

caodangyduocsaigon's Blogs

This user has not posted any blog entries.