A Singular Creation Art Community
promoting and showcasing all types of art and photography

tranjoeywasp688's Profile

offline
User avatar
 • tranjoeywasp688
 • Joined: Tue Aug 21, 2018 4:36 am
 • Last visited: Tue Aug 21, 2018 4:38 am
 • Member Type: Artist/Photographer
Contact Info: Log in or Register to contact tranjoeywasp688
 • My Real Name Trang Nguyen
 • Location: N/A
 • Age: 30
 • Occupation: Nghien Cuu Sinh
 • Interests: N/A
 • About Me: Hướng tới mục tiêu trở thành trang tin công nghệ số 1 tại Việt Nam, http://smart-supermarket.com.vn/ cung cấp đầy đủ và nhanh chóng các tin tức liên quan tới thị trường công nghệ, đời sống, văn hóa, giáo dục và tuyển sinh một cách chính xác nhất.

  Nhận ra nhu cầu trong lĩnh vực tin tức, chúng tôi đã nghiên cứu chuyên sâu các chủ đề trong từng lĩnh vực kể trên, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, cụ thể là tuyển sinh trong nước.

  Với mong muốn làm đa dạng hóa nguồn thông tin, chúng tôi không chỉ giới hạn trong 5 hạng mục tin tức trên. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ mở rộng các chủ đề khác như chính trị và sức khỏe.

  Qúy bạn đọc vui lòng truy cập website chính thức của chúng tôi tại http://smart-supermarket.com.vn/ để đón đọc tin mới nhất.

Profile Comments

This user has no comments! leave one below.
You must be logged in to leave a comment. Login or Register

Artwork & Other Images

No images to display

tranjoeywasp688's Friends

No friends displayed

tranjoeywasp688's Recent Posts

No posts displayed

tranjoeywasp688's Blogs

This user has not posted any blog entries.